Ακροπόλεως/Θεοτοκοπούλου από τον τοίχο αντιστήριξης

Ακροπόλεως/Θεοτοκοπούλου από τον τοίχο αντιστήριξης – εκκλησία Ταξιαρχών με τον μιναρέ του Ικί Σεριφιέ. 1917 φωτογραφία των Rene & Jacqueline Benezech, συλλογή μουσείο Quai Branly

Από την αντίθετη κατεύθυνση και λίγο παραπάνω, είχαμε δει τον τοίχο εδώ: https://archive.saloni.ca/1214