Αντίσκοινα και γαϊδουράκια σ’ έναν καταυλισμό στα δυτικά

Αντίσκοινα και γαϊδουράκια σ' έναν ακόμα καταυλισμό στα δυτικά περίχωρα. Από τη συλλογή Paul Albarel. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1700 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1700 tirage papier Τα προσανάμματα. Μπορεί από την ίδια περιοχή, μπορεί και όχι.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1706 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1706 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1722 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1722 tirage papier