Ιταλικό αστικό σχολείο πίσω από το Ολύμπια το 1911

Στα χρόνια της ιταλοτουρκικής κρίσης: Ανερριχήθησαν εις τον εξώστην, αφήρεσαν τον ιστόν της σημαίας, τον έρριψαν κάτω, τον εθριμμάτισεν ο ζητωκραυγάζων υπέρ του πολέμου δαιμονιωδώς και υβρίζων τα ιερά και όσια της εχθράς Δυνάμεως όχλος. Σε απόλυτη σύνδεση και τα δημοσιεύματα από τις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 1912 (από Μακεδονία και Νέα Αλήθεια, αντίστοιχα) για την πυρκαγιά στο “Γαλλογερμανικόν Ξενοδοχείο Οικοτροφείο -Ιταλική Αστική Σχολή”. Από το απόκομμα δεξιά, συμπεραίνουμε ότι οι ζημιές ήταν μεγάλες. Δεν είναι ξεκάθαρο πάντως αν το ιταλικό σχολείο εξακολουθούσε να στεγάζεται εκεί ή λόγω του ιταλοτουρκικού πολέμου είχε αναστείλει τη λειτουργία του (ή και απλώς μετακομίσει). Το Γαλλογερμανικό Ξενοδοχείο, για το οποίο προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τίποτα παραπάνω, είχε εγκαινιαστεί λίγους μήνες νωρίτερα, στις 30/6/1912. Με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί της πόλης είχαν αναλάβει να προστατεύσουν τα ιταλικά συμφέροντα στην Θεσ/νίκη, πιθανόν να αφορούσε προσπάθεια “κάλυψης” του σχολείου. Το 1907 μάλλον το ίδιο κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως δημοτικό.