Στην Περαία, στο Φάληρο, κοντά στην Αλκυόνη επί κατοχής

Στην Περαία, στο Φάληρο, κοντά στην Αλκυόνη επί αναψυχής γερμανών