Πλησιάζοντας τον Μεβλεχανέ σε λήψεις Pigassou

Πλησιάζοντας τον Μεβλεχανέ από τον χώρο του δυτικού νεκροταφείου, και διασχίζοντας τον διάδρομο που οδηγεί στα κελιά, τον εξώστη και τον τεκέ. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Το συγκρότημα του Μεβλεχανέ.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.391. Εκτύπωση σε σέπια photo Joseph Pigassou n°391 tirage papier sépia

Εκτυπωμένη βρέθηκε και στο αρχείο του Albarel.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1535 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1535 tirage papier Και μάλιστα σε δύο αντίγραφα. Από κάτω σημειώνεται στα γαλλικά “Mosquée” Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1545 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1545 tirage papier

Ο παλιός τοίχος ξεχωρίζει το νεκροταφείο του τεκέ από τον διάδρομο που οδηγεί στο συγκρότημα.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1484 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1484 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1502 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1502 tirage papier