Στο νεκροταφείο του Μεβλεχανέ μέσα από τις λήψεις Pigassou

Στο νεκροταφείο του Μεβλεχανέ μέσα από τις λήψεις του Joseph Pigassou και φωτογραφίες της συλλογής Albarel. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.143, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°143 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.154, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°154 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.217, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°217 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.218. Εκτύπωση σε σέπια photo Joseph Pigassou n°218 tirage papier NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.263, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°263 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.264, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°264 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.539, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°539 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1567 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1567 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1568 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1568 tirage papier