Ανάμεσα στον κήπο κινηματογράφο του Splendid μέχρι την Αγ. Νικολάου

Η οικιστική εξέλιξη στον χώρο ανάμεσα στον κήπο/κινηματογράφο του Splendid μέχρι την Αγ. Νικολάου. Τα τότε όρια των οικοπέδων δεν μας είναι γνωστά, οπότε μόνο φωτογραφικά προσεγγίζουμε αυτό το κομμάτι. Από το Σπύρο Αλευρόπουλο. Ο εκμοντερνισμός αυτού του μετώπου εδώ: https://archive.saloni.ca/1326

Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι αυτή στο μεγάλο πανόραμα του Zepdji στα μέσα του 1890. Μετά την ψαραγορά ένα διώροφο που πιθανολογούμε ότι είναι η παλιά Εταιρεία Υδάτων όπως είδαμε στην περιγραφή του Splendid στην JdS εδώ: https://www.facebook.com/204212503401724/photos/pcb.782996308856671/807361079753527/?type=3&theater, κενό, δύο ισόγεια, κάτι σαν αποθήκες και ακόμη ένα γωνιακό διώροφο με Αγ. Νικολάου. Με την ευκαιρία στη λήψη αυτή του Zepdji, βλέπουμε να κτίζεται το ανατολικό κτίριο του Imperial, ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ο τελευταίος όροφος. Η επόμενη λήψη είναι πάλι από τον του Zepdji γύρω στα 1900 Η ψαραγορά υπάρχει, όπως και η Εταιρεία Υδάτων ( ; ), το κενό οικόπεδο επίσης, και στη θέση των δύο ισογείων έχει αναπτυχθεί αυτό το διώροφο με στεγασμένη σοφίτα στο κεντρικό τμήμα, που σημειώνουμε με κίτρινο πλαίσιο. Ακολουθούν ακόμη 2 μάλλον ισόγεια, μέχρι το γωνιακό διώροφο. Μια σύγκριση της παλιότερης φωτογραφίας του Zepdji με απόσπασμα φωτογραφίας του Julien Poinsot, που θεωρείται ότι πάρθηκε το 1895. Γεφυρώνει τις δυο λήψεις Zepdji μια και φαίνεται το διώροφο με τη σοφίτα στα κτισίματα (με κίτρινο βέλος κάτω). Αν το 1895 ισχύει, τότε το πανόραμα Zepdji είναι παλιότερο Η επόμενη λήψη πρέπει να ακολουθεί. Η μόνη διαφορά που διακρίνω είναι ένα μικρό διώροφο δίπλα στο γωνιακό. Φαίνεται πολύ καθαρότερα στην επόμενη φωτογραφία. Αρχές του 1900, δίπλα στην ψαραγορά το διώροφο (Εταιρεία Υδάτων;), κενό οικόπεδο, το διώροφο με τη σοφίτα, έχει κτιστεί το διώροφο που θα στεγάσει (αν δεν το κάνει ήδη) τον φούρνο του Μαρούση με το κόκκινο βέλος, ακολουθεί κάποιο κενό και δυτικά του γωνιακού διώροφου έχει κτιστεί επίσης ένα μικρό διώροφο (με κίτρινο βέλος), που νομίζω ότι διακρίνεται και στην προηγούμενη φωτογραφία. Στο τέλος, με Αγ. Νικολάου, πάντα το γωνιακό διώροφο. Με κόκκινη γραμμή το τμήμα που εξετάζουμε