Ο φάρος στο Καραμπουρνού

Χρονολογείται από το 1864 και ίσως να αποτελεί την πρώτη σημαντική υποδομή της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μεταφορικού συστήματός της, δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Προηγείται της κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής και της κατεδάφισης των παραλιακών τειχών. Μπροστά κτίσματα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις οθωμανικής περιόδου. Από τη μεριά της θάλασσας πολυβολείο που κατασκεύασαν οι Γερμανοί στην κατοχή. Πηγή 1ης φωτογραφίας: ιστότοπος φάρων, http://www.faroi.com/gr/axios_gr.htm http://www.faroi.com/gr/megalo_emvolo_gr.htm. Υπόλοιπες προσωπικές από την χθεσινή (20/8/17) Παγκόσμια Ημέρα Φάρων κατά την οποία ήταν ανοικτός για επισκέπτες.

Τα κτίσματα του οθωμανικού στρατοπέδου, φωτογραφία από τον φάρο. Το πολυβολείο κατασκευασμένο από τους Γερμανούς κατά την κατοχή.