Το εσωτερικό της Ταλμούδ Τορά πριν και μετά την πυρκαγιά

Το εϊχάλ , εκεί δηλαδή όπου φυλάσσονταν οι Νόμοι, στον ανατολικό τοίχο της συναγωγής, απ' όσο καταλαβαίνουμε, από σπάνια λήψη. Και εδώ το εϊχάλ της Ταλμουδ Τορά. Ο απέναντι δυτικός τοίχος με το βήμα μπροστά σ' αυτόν.

Και μετά την πυρκαγιά από το Imperial War Museum. Ο ΑνναΓιαννης Σμιθ στις ΠΦΘ είχε εύστοχα παρατηρήσει ότι πρόκειται για το εσωτερικό της Ταλμούδ Τορά.