Παραλία με Αγ. Σοφίας. Soldatenheim, μέγαρο Δημητριάδη

Οριζόντιες και κάθετες γραμμές, καλώδια και κατάρτια, τραπεζάκια στον όροφο, άνθρωποι στη βόλτα τους, το Γκωτιέ στο βάθος να μας λέει ότι είμαστε καλοκαίρι του1941 και ο φωτογράφος να βρίσκεται δυο ορόφους πάνω από τον όροφο του τότε Soldatenheim του Μέγαρου Δημητριάδη, παραλία με Αγίας Σοφίας.