Από την παλιά Φιλοσοφική ένας γερμανός φωτογραφίζει την πάνω πόλη

Από την παλιά Φιλοσοφική ένας γερμανός βγάζει την πάνω πόλη, μαζί και τον κήπο της σχολής, μαζί κι ένα κορίτσι που βρίσκεται εκεί