Περίπου στο ύψος του Odeon, λήψη Pigassou

Περίπου στο ύψος του Odeon, o Pigassou στρέφει την κάμερά του κάθετα για συμπεριλάβει στο κάδρο του το ύψος των καταρτιών μαζί με την αραιή κίνηση της παραλίας. Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.129, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°129 sur plaque mono 65x90 NB Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη