Η σημερινή Αβέρωφ στο λιμάνι. Φωτό ν. 116 του Joseph Pigassou

O Bernard Maurice μας δίνει μια εικόνα της Αβέρωφ (όπως εξηγείται στα σχόλια) και της εισόδου στην 2η προβλήτα του λιμανιού 100 χρόνια πριν με τη βοήθεια της φωτό ν. 116 από τον φακό του Joseph Pigassou

η σημερινή Αβέρωφ – στη φωτογραφία εδώ φαίνεται η συνέχεια της προς ανατολικά Το σιλό που διακρίνεται στην αρχική αλλά και στις δυο αεροφωτογραφίες -που αναρτήθηκαν από τον Βύρωνα Παπαδόπουλο στις ΠΦΘ- μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τη θέση.