Καμμένο αυτοκίνητο μπροστά στις δίδυμες, σήμερα Νίκης 15, Κονιόρδου

Το καμμένο αυτοκίνητο μπροστά στις καμμένες δίδυμες, σήμερα μπροστά στο μέγαρο Κονιόρδου, Νίκης 15 Μετά την πυρκαγιά έχουμε αρκετές φωτογραφίες επειδή μπροστά από το πρώτο των διδύμων η φωτιά βρήκε και κατέκαψε ένα αυτοκίνητο. Και μια ας πούμε λήψη με συμβολισμούς. Το ξύλινο καράβι αλώβητο, στην ασφαλή θάλασσα, οι δίδυμες καμμένες πίσω του.