Τα υπόλοιπα κτίσματα μέχρι το εργοστάσιο του Σαϊας/Sides

Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Μέχρι τα στενόμακρα σπιτάκια-εργοτάξια της νηματουργίας Σαϊας/Sides η κατάσταση στα 1891/2 ήταν αυτή. Ένα ισόγειο με δύο πολύ μεγάλα ανοίγματα, ίσως μόλις έχει οικοδομηθεί, ακολουθεί ένα ισόγειο με δίρριχτη στέγη, περιφραγμένο πρόχειρα οικόπεδο (ίσως και δύο) και στο τέλος,πριν την υφαντουργία, ακόμη ένα ισόγειο με θολωτή είσοδο. Στα 1896 αυτό με τα μεγάλα ανοίγματα εμφανίζεται με τέντες. Λογικά καφενείο. Δίπλα στο ισόγειο με τη δίρριχτη εμφανίζεται ένα ακόμη μικρότερο ισόγειο κτίσμα, ίσως αποθήκη. Κενό το ανατολικότερο οικόπεδο. Τα ίδια και εδώ. Η χρήση του πρώτου ως καφενείου/εστιατορίου είναι σαφέστερη εδώ. Η μικρή αποθήκη δίπλα στο ισόγειο ίσως έχει μεταβληθεί σε κήπο με τραπεζάκια, Κατά τα άλλα εμφανίζεται δόμηση στο ανατολικό οικόπεδο. Ένα διώροφο με κλιμακούμενες βαθμίδες στη στέγη του (κίτρινο βέλος). Γενικότερα πυκνώνει η δόμηση και στην πίσω σειρά Και σπο πιο κοντά το καινούριο κτίσμα, πρώτο αριστερά. Δυτικά του διώροφου με τις βαθμίδες εμφανίζεται ένα ισόγειο κτίσμα με αρκετά παράθυρα. Στα 1915 όλα έχουν αποκτήσει όροφο εκτός από το πρώτο κααφενείο και το τελευταίο με την θολωτή είσοδο Όπως φαίνεται καλύτερα εδώ. Αλλά και το τελευταίο θα αποκτήσει τον όροφό του λίγο αργότερα. Με την ευκαιρία βλέπουμε ότι το δεύτερο από δεξιά έχει στο ισόγειο ένα μαγαζί. Διαβάζουμε [BOULA]NGERIE ROYALE, φούρνος δηλαδή και μάλιστα βασιλικός. Και στο δυτικότερό του υπάρχει επιγραφή στον όροφο, αλλά δεν μπορώ να τη διαβάσω. Φωτογραφία και αυτή του 1915 Και η κλασική του Pigassou, αυτή που μας δείχνει πώς κάποια από τα σπιτάκια της νηματουργίας έγιναν μαγαζιά. και μετά την πυρκαγιά.