Πλατεία Ουν Καπάν πριν τη φωτιά, του Joseph Pigassou, ν. 108 και ν. 101

Εικόνες από την πλατεία Ουν Καπάν πριν τη φωτιά με ακόμα δυο στερεοσκοπικές, σχεδόν τρισδιάτατες, φωτογραφίες του Joseph Pigassou (ν. 108, αριστερά, και ν. 101 στα δεξιά) που μας δίνει ο Bernard Maurice. Για το ακριβές σημείο που απεικονίζει κάθε μία, και πλήρη εικόνα της περιοχής, εδώ Φωτο ν. 108 Φωτο ν. 101