Στη γωνία Απ. Παύλου με Εγνατία, βλέποντας προς τη Ροτόντα

Έρχεται να προστεθεί και σε άλλες λήψεις αυτής περίπου της περιόδου που είχαμε αναρτήσει εδώ https://archive.saloni.ca/254