Άλμπατρος το 1916 στη Νίκης, μαζί με τη λήψη Albarel

Το 1916 στην παραλιακή λεωφόρο παρέλασαν διάφορα καταρριμμένα γερμανικά αεροπλάνα Άλμπατρος, άλλα σε καλύτερη κι άλλα σε χειρότερη κατάσταση. Στο πιο πολυφωτογραφημένο από αυτά εντάσσεται και η λήψη που περιέχεται στο αρχείο του Αλμπαρέλ με αρ. AD11- 1398. Μπροστά στο Λευκό Πύργο και το νοσοκομείο Γκουραμπά, την παρουσιάζουμε μαζί με τις άλλες διαθέσιμες λήψεις αυτής της θριαμβευτικής συμμαχικής έκθεσης. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη