Οι κήποι του πασά

Φτιαγμένοι το 1904 μαζί με το νοσοκομείο Χαμιντιέ και φωτογραφημένοι από τον Baubin εκείνη τη χρονιά.