Βαρκούλες, βάρκες, καράβια, λήψεις Pigassou

Αγαπημένα θέματα λήψης Pigassou, συλλογής Albarel. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.105, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°105 Σχόλια Κώστα Δαμιανίδη: Πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία με δύο λάντσες δίπλα σε ένα μεγάλο πλοίο. Στην μεγαλύτερη βάρκα μαζεύουν το πανί. Ένα λατίνι με ποδίσκο που είναι δεμένο στο κοράκι της πλώρης. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η λαγουδέρα, στην πρύμνη της ίδιας βάρκας, που δεν μοιάζει με αυτές που χρησιμοποιούν σήμερα. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1607 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1607 tirage papier