Φωτογραφίες του Joseph Pigassou από το λιμάνι

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.036, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°036 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.042, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°042 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.116, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°116