Βαρκάδες κατά την κατοχή

Βαρκάδα με εχθρούς, να βγει το μεροκάματο