Βαρκάδες κατά την κατοχή

Βαρκάδα με εχθρούς, να βγει το μεροκάματο

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=849860192170282&id=204212503401724