Μακρινή φωτογραφία της πόλης από τον Paul Zepdji

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846470259175942&id=204212503401724