Από το μπαλκόνι της Αριστοτέλους

Αυτό που για κάποιους ήταν η καθημερινότητα, για κάποιους άλλους ήταν θέαμα από το μπαλκόνι της Αριστοτέλους. Εμείς απολαμβάνουμε ένα μικρό, πανέμορφο αφήγημα.