Λήψεις του Marcel Bolotte έξω από τα δυτικά τείχη και στον Μεβλεβή χανέ

Οι φωτογραφίες του Marcel Bolotte έξω από τα δυτικά τείχη και στον Μεβλεβή χανέ.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295962987560008&id=204212503401724