Λήψεις του Marcel Bolotte έξω από τα δυτικά τείχη και στον Μεβλεβή χανέ

Οι φωτογραφίες του Marcel Bolotte έξω από τα δυτικά τείχη και στον Μεβλεβή χανέ.