Εσωτερικοί χώροι υποδοχής και γραφεία του νοσοκομείου Χαμιδιέ

Στο σημερινό νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος, σε λήψεις του Baubin που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του νοσοκομείου.