Εσωτερικοί χώροι υποδοχής και γραφεία του νοσοκομείου Χαμιδιέ

Στο σημερινό νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος, σε λήψεις του Baubin που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του νοσοκομείου.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846490919173876&id=204212503401724