Τα ιατρεία, τα χειρουργεία, τα εργαστήρια, τα φαρμακεία και το προσωπικό του νοσοκομείου Χαμιδιέ

Σε λήψεις Baubin που φιλοξενούνται στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=849916545497980&id=204212503401724