Τα ιατρεία, τα χειρουργεία, τα εργαστήρια, τα φαρμακεία και το προσωπικό του νοσοκομείου Χαμιδιέ

Σε λήψεις Baubin που φιλοξενούνται στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης