Οι θάλαμοι των ασθενών και του προσωπικού στο νοσοκομείο Χαμιδιέ (σημερινό νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος). Η κουζίνα και η υπόλοιπη υποδομή του νοσοκομείου.

Λήψεις Baubin που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846484932507808&id=204212503401724