Οι θάλαμοι των ασθενών και του προσωπικού στο νοσοκομείο Χαμιδιέ (σημερινό νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος). Η κουζίνα και η υπόλοιπη υποδομή του νοσοκομείου

Λήψεις Baubin που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.