Οι μύλοι Αλλατίνη και η γύρω περιοχή, τη δεκαετία του 1960

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Βρήκα την εργασία, πρόκειται για την πτυχιακή εργασία: “Διαμορφώνοντας μια στρατηγική για το μέλλον μιας επιτυχημένης αστικής αναγέννησης: Κριτικός επανασχεδιασμός των περιοχών «Νοτιοανατολική Πύλη» και «Μύλοι Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη”, της Γκιζά Αντιγόνης του Βασιλείου [Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, 2019], σελ. 45 Οι μύλοι Αλλατίνη από τη θάλασσα, πριν το 1960