Μπροστά από τη Μονή Βλατάδων. Από τη συλλογή Albarel

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=850567045432930&id=204212503401724

Γεμάτη η πόλη, γεμάτη και η θάλασσα. Μπροστά από τη μονή Βλατάδων. Λήψη που βρίσκεται στο αρχείο Albarel με αρ. AD11- 1465 Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη