Μπροστά από τη Μονή Βλατάδων. Από τη συλλογή Albarel

Γεμάτη η πόλη, γεμάτη και η θάλασσα. Μπροστά από τη μονή Βλατάδων. Λήψη που βρίσκεται στο αρχείο Albarel με αρ. AD11- 1465 Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη