Σκοτεινή φωτογραφία κατεχόμενης πόλης

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=544404186049219&id=204212503401724