Μια σειρά φωτογραφιών της μεσοπολεμικής πόλης περί τον Λευκό Πύργο

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=851934081962893&id=204212503401724