Μια σειρά φωτογραφιών της μεσοπολεμικής πόλης περί τον Λευκό Πύργο