Στην γωνία Κουντουριώτη με Σαλαμίνος

Στην γωνία Κουντουριώτη με Σαλαμίνος. Με την ευκαιρία της λήψης που βρίσκεται στο αρχείο του Albarel με αρ. AD11-1456 και απεικονίζει παρέλαση Ιταλών, μια παρουσίαση του συγκεκριμένου σημείου, από διαφορετικές γωνίες λήψης. Δίπλα στο συμμαχικό στρατηγείο. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη