Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.107, στην Νίκης, δίπλα στα καράβια

Μπορεί να χαζεύει μπορεί να παζαρεύει, ν' αγοράζει ή να πουλάει. Μέσα από μια λήψη όλες οι εκδοχές. Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.107, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°107 Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=839528389870129&id=204212503401724