Ένα χάνι στη γωνία Σαλαμίνος με Εμμ. Παππά.

Πριν από λίγες μέρες βλέπαμε τη γωνία Κουντουριώτη με Σαλαμίνος. Ανεβαίνοντας τη Σαλαμίνος, στην ανατολική πλευρά συναντάμε ένα χάνι στη γωνία με Εμμ. Παππά. Αυτό το χάνι το έχουμε σε κοντινές λήψεις μόνο από τη συλλογή Albarel και σε λήψη Gaston Chérau

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=850541895435445&id=204212503401724

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1711 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1711 tirage papier Η λήψη του Gaston Chérau από το ίδιο χάνι. Ασπρόμαυρη στερεοσκοπική λήψη σε γυαλί. Από το λιμάνι, ίσια η Σαλαμίνος και με το κόκκινο βέλος το χάνι. Το χάνι, λίγο πιο ψηλά στη Σαλαμίνος.