Υδατογραφίες του Charles Fouqueray

Υδατογραφίες του Charles Fouqueray (Μανς 1872 – Παρίσι 1956)

Τα παλιά τείχη της Θεσσαλονίκης LES VIEUX REMPARTS DE SALONIQUE. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στα 1918 L'activité du port à Salonique , 1918