Η πόλη από την θάλασσα, φωτογραφία του Baubin στα 1904

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846468355842799&id=204212503401724