Η πόλη από την θάλασσα, φωτογραφία του Baubin στα 1904