Φωτογραφία του Ιορδανίδη τη δεκαετία του 60 στην Κων. Παλαιολόγου

Όταν πιο στενά δεν γίνεται. Φωτογραφία του Ιορδανίδη τη δεκαετία του 60 στην Κων/νου Παλαιολόγου.