Φωτογραφία του Ιορδανίδη τη δεκαετία του 60 στην Κων. Παλαιολόγου

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=895176814305286&id=204212503401724

Όταν πιο στενά δεν γίνεται. Φωτογραφία του Ιορδανίδη τη δεκαετία του 60 στην Κων/νου Παλαιολόγου.