Λήψεις από τον μιναρέ του Καρά Αλή

Λήψεις από τον μιναρέ του Καρά Αλή (Kara Ali Cami'i), λίγες δεκάδες μέτρα δυτικότερα από την εκκλησία της Νέας Παναγίας. Ευθεία προς την πάνω πόλη, ο πρώτος μιναρές που φαίνεται είναι αυτός του Ακτσέ Μεστσίντ (Akce Mescid), στη σημερινή πλ. Ναβαρίνου. Ο φακός στρέφει δυτικά, στο μεγάλο κενό που δημιούργησε η πυρκαγιά μέχρι την Αγία Σοφία.