Η πλατεία Βαρδαρίου που βλέπει προς την Μοναστηρίου πριν το 1917

Ας δούμε την πλατεία και από τη μεριά που βλέπει προς την Μοναστηρίου πριν το 1917 Φωτογραφία πριν τα τραμ. Μια ευθεία η έξοδος, επαρκής για την κυκλοφορία ανθρώπων, ζώων και αγαθών. Η πρώτη στροφή αριστερά είναι η σημερινή 26ης Οκτωβρίου.

Και λίγο πιο μπροστά, εκεί που αρχίζει ουσιαστικά η Μοναστηρίου, δεξιά η Λαγκαδά