Η πλατεία Βαρδαρίου που βλέπει προς την Μοναστηρίου πριν το 1917

Ας δούμε την πλατεία και από τη μεριά που βλέπει προς την Μοναστηρίου πριν το 1917

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=901268937029407&id=204212503401724

Φωτογραφία πριν τα τραμ. Μια ευθεία η έξοδος, επαρκής για την κυκλοφορία ανθρώπων, ζώων και αγαθών. Η πρώτη στροφή αριστερά είναι η σημερινή 26ης Οκτωβρίου.

Και λίγο πιο μπροστά, εκεί που αρχίζει ουσιαστικά η Μοναστηρίου, δεξιά η Λαγκαδά