Η πλατεία Βαρδαρίου προς την Μοναστηρίου από την κατοχή και μετά

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=901934793629488&id=204212503401724

Η πλατεία ακόμη ως πάρκο κατά την είσοδο των Γερμανών Στη γωνία Μοναστηρίου με Λαγκαδά. Πολλές λήψεις από αυτό το σημείο. Η είσοδος στην πόλη Από το ξενοδοχείο Βιέννη η λήψη, η πλατεία με τα χωματουργικά της έργα, αλλάζει την μεσοπολεμική της μορφή. Η μετατροπή της πλατείας πάλι σε πάρκο τη δεκαετία του 50. Εδώ κατά τις εργασίες απομάκρυνσης των γραμμών του τραμ. Σαν συνοικιακή γειτονιά, με τα χαμηλά της ακόμη σπίτια Ο Κωνσταντίνος προλαβαίνει το παλιό ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολις στο βάθος αριστερά. Όχι για πολύ. Αρχίζουν εργασίες και κατεδαφίζονται τα γωνιακά στη γωνία με Λαγκαδά Η κίνηση στην πλατεία μεγαλώνει.

Τα έργα της δεκαετίας 70 με την αισθητική της εποχής.

Η Μοναστηρίου ξαναενώνεται σε ευθεία με την Εγνατία.