Σέιχ-Σου, αναδασώσεις της δεκαετίας του ’50

Μια “επίκαιρη” φωτογραφία

Από το “Η δημιουργία του δάσους του Κεδρηνού Λόφου και η σημασία του” Αντώνιου Β. Καπετάνιου (φωτογραφία συγγραφέα)

Και Σέιχ-Σου το 1944 Επίσης το 1944