Βασ. Όλγας 49, 51, 53, 55, 57, από Κολοκοτρώνη μέχρι Καλλιδοπούλου

Τα κτίσματα Βασ. Όλγας 49, 51, 53, 55, 57, δηλαδή από την Κολοκοτρώνη μέχρι την μη διανοιγμένη τότε Καλλιδοπούλου.

Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912705232552444&id=204212503401724

Βλέποντας ανατολικά, μετά το σπίτι με την σοφίτα είναι η Κολοκοτρώνη. Για το 55 χρησιμοποίησα το κυπαρίσι, θα επανέλθουμε παρακάτω. Η Κολοκοτρώνη χωρίζει το 47 από το σπίτι του Βασιλάκου, στο 49 και το 51. Η λήψη από τον όροφο του Τελτζή. Από τον όροφο του Τελτζή Βασ. Όλγας 38, βλέπουμε σχεδόν ολόκληρο το σπίτι που βρίσκόταν στο σημερινό ν. 51 Το σπίτι του Βασιλάκου δεν ευτύχησε στον φωτισμό της λήψης, αλλά βλέπουμε έστω και αμυδρά μάλλον το 55. Ελλείψει κυπαρισιού δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς σίγουροι, αλλά δεν μπορεί παρά να είναι αυτό

Από του Τελτζή κι αυτή, φαίνεται αριστερά και η Κακαβού που το χώριζε από το Μέλισσα. Τα όρια ανάμεσα στο 51 και το 53 είναι απολύτως σαφή. Και πάλι από του Τελτζή. Το οικόπεδο του 53 φαίνεται και εδώ πνιγμένο στα φυτά. Φαίνεται καθαρά το κάγκελο της αυλής που είναι ίδιο με την προηγούμενη. Επίσης φαίνεται καθαρά το τέλος του 53 και η αρχή του 55, με το σπίτι που υπήρχε μέσα. Το τι υπήρχε μέσα στο 53 πάντα μας ξεφεύγει. Από την αεροφωτογραφία των 30ς αλλά και την πράξη τακτοποίησης, φαίνονται 2 κτίσματα, κολλητά το ένα με το άλλο ανάμεσα ακριβώς στα όρια ανάμεσα στα 53 και 55. Αυτά πρέπει να είναι μεσοπολεμικά. Εδώ δεν φαίνεται τίποτα κτισμένο και βλέπουμε ακριβώς το όριο των 2 οικοπέδων. Το σπίτι δεξιά είναι αυτό που αντικαταστάθηκε από την κατοπινή οικία Κακκή και τα τρία κυπαρίσια είναι κολλητά στην οικία. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε για το τι υπήρχε στο ν. 55 της Βασ. Όλγας στις αρχές του αιώνα. Εδώ από την αεροφωτογραφία τα κολλητά κτίσματα ανάμεσα στο 53 και το 55. Ό,τι υπήρχε στο 53 το 1927 υπάρχει, όταν εμφανίζεται και το κτίριο του Κακκή στο 55 αντικαθιστώντας αυτό της προηγούμενης φωτογραφίας. Αυτό του 53, το 1957 έχει αντικατασταθεί. Λογικά μάλιστα ήδη πριν τον πόλεμο και θα το δούμε παρακάτω. Στο 55 υπήρχε πρώτα αυτό στο πλαίσιο, το είδαμε από μακριά και στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης. Από το 1927 τουλάχιστον έχει αντικατασταθεί με του Κακκή, αυτό με το παράξενο σχήμα. Μέσα στο 53 ό,τι είναι κτισμένο καλύπτεται πάντα από την πυκνή πρασινάδα. Η κατοχική αυτή φωτογραφία, αναρτημένη από τον Αθ. Νικόπουλο στις ΠΦΘ, είναι παρμένη από την ιταλική καπναποθήκη πίσω από το Ίντα. Χρήσιμη πολλαπλώς. Του Βασιλάκου στο 49 υπάρχει ακόμη, φαίνεται το μεσοπολεμικό σπίτι στο 53, τα κυπαρίσια πίσω ακριβώς από την παράξενη σε σχήμα ιδιοκτησία Κακκή. Στο 57 κάτι σαν αποθήκη και ο μεγάλος ακάλυπτος χώρος που κάλυπτε την μετέπειτα Καλλιδοπούλου μέχρι τη βίλα Ίντα. Κατά την κατοχή σκιερός όρχος γερμανικών οχημάτων. Ανάμεσα στο 55 και το 57 υπήρχε πύλη και διάδρομος από την Βασ. Όλγας μέχρι την συναγωγή Μπεθ Σαούλ. Και εδώ λίγο πριν την Φλέμιγκ. Στο ρυμοτομικό του 1963 Και η κατάσταση σήμερα. Ο όρχος γερμανικών οχημάτων κατά την κατοχή δίπλα στο Ίντα, πάρκιγκ αυτοκινήτων σήμερα.