Το ορφανοτροφείο Μέλισσα, Βασ. Όλγας 36

Η μακροχρόνια χρήση του ως ορφανοτροφείο Μέλισσα, καθιέρωσε και το όνομα αυτού του κτιρίου, Βασ. Όλγας 36.

Το 1896 σε ιδιόκτητο οικόπεδο η γυναίκα του Οσμάν μπέη κτίζει το σπίτι. Δύο όροφοι, 17 δωμάτια, δύο σαλόνια. Το 1908 περνάει σε βουλγαρικά χέρια, στον εμπορικό ακόλουθο της Βουλγαρίας Σόπωφ, από το 1909 στεγάζει το βουλγαρικό πρακτορείο. Εκεί φιλοξενείται ο βούλγαρος βασιλιάς Φερδινάνδος ο Β κατά την επίσκεψή του στην πόλη το 1913. Το 1914 γίνεται το προξενείο της Βουλγαρίας στην πόλη μας. Με την σύλληψη των προξένων εχθρικών χωρών το 1915 καταλαμβάνεται από συμμαχικό στρατό. Από το 1922 μέχρι το 1977 είναι το ορφανοτροφείο “Μέλισσα”.

Έκτοτε στεγάζει το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913638985792402&id=204212503401724

Εδώ είμαστε στην οδό Κολοκοτρώνη απέναντι από την “Μέλισσα” που διακρίνεται στο βάθος μια ομιχλώδη μέρα. Αν δεν υπήρχαν τα δέντρα μάλιστα, θα βλέπαμε στο βάθος την οικία Τελτζή. Αναγνώριση από τον Δαυίδ Μπράβο Η λεωφόρος των Εξοχών στα επίσημά της. Η επίσκεψη του βούλγαρου Φερδινάνδου Β' στο βουλγαρικό πρακτορείο. 1913. Όταν το Βουλγαρικό προξενείο καταλήφθηκε από τους συμμάχους. Το κτίριο γίνεται η προσωπική κατοικία του στρατηγού Marie Louis Adolphe Guillaumat, τον Δεκέμβριο του 1917, αντικαθιστώντας τον Sarrail, ως επικεφαλής της στρατιάς της Ανατολής. Ξεπροβοδίζοντας τον Βενιζέλο. Μακεδονία 14/12/1917 ο στρατηγός Γκυγιωμά δέχεται στην κατοικία του. Πρώτες μέρες της εγκατάστασής του. Ο Γκυγιωμά τον Ιανουάριο του 1918 στο γραφείο του μέσα στο κτίριο. Θα μείνει μέχρι τον Ιούνιο, οπότε θα τον αντικαταστήσει ο d’Esperey (Δεσπεραί) Μακεδονία 6/12/1922, έχει αρχίσει να λειτουργεί ως ορφανοτροφείο. 240 παιδάκια... Προβλήματα με την καθαριότητα του Ορφανοτροφείου Μακεδονία 3/6/1923 Πολύ αργότερα, την δεκαετία του 50

Κτίριο Μέλισσα, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών.