Παπάφειο, καλοκαίρι 1941, ως γερμανικό νοσοκομείο Victoria

Η πρώτη γνωστή έγχρωμη φωτογραφική αποτύπωση του Παπάφειου. Εδώ ως επιταγμένο γερμανικό νοσοκομείο Victoria, καλοκαίρι του 1941.