Καταυλισμός Πυροβολικού στο Πεδίο του Άρεως μπροστά στο Στρατηγείο, το 1913

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=923486264807674&id=204212503401724