Καταυλισμός Πυροβολικού στο Πεδίο του Άρεως μπροστά στο Στρατηγείο, το 1913

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.