Η Γερμανική Σχολή, Βασ. Όλγας 66

Για την Γερμανική Σχολή στο Βαρδάρη, αλλά και στη λεωφόρο Νίκης κατά την Κατοχή, εδώ: https://archive.saloni.ca/207

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=938801789942788&id=204212503401724

Η είδηση για τα εγκαίνια της Γερμανικής Σχολής στη “Μακεδονία”, στις 4-11-1929 Πρώτες λήψεις που έχουμε, κατά τη λειτουργία της στην περίοδο της Κατοχής.

5/4/1947 η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή εγκαθίσταται στο κτίριο της Γερμανικής μέχρι τον Δεκέμβριο του 1958 πηγή: https://ssas.army.gr/el/content/istoriki-anadromi Μακεδονία 3/12/1960 εκποιούνται τα υλικά από την κατεδάφιση ενός διώροφου που βρισκόταν πίσω από την Σχολή Κατεδαφίστηκε αυτό που είναι στο κόκκινο πλαίσιο Το 1961 το Γερμανικό Δημόσιο αγοράζει το οικόπεδο και η Σχολή επανεγκαθίσταται στην παλιά της έδρα. Εδώ η φωτογραφία είναι από τις εργασίες ανακαίνισης (1959-60) προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί ως διδακτήριο, μέχρι το 1996