Ανάμεσα Κοσμά Αιτωλού και Ανδρεοπούλου, Βασ. Όλγας 85 και 87

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=924870788002555&id=204212503401724

Το ένα μονώροφο, φαίνεται από κοντά. Η μοναδική του κοντινή λήψη άλλωστε μέχρι στιγμής. Από το 87 μόνον μέρος της αυλής. Η περιοχή με τα 85 και 87 παρόντα ήδη από τουλάχιστον το 1916

Γωνία με Ανδρεοπούλου το 87 Στην πράξη 1174/56 ιδιοκτησίες Καβούρη και Νεχαμά, αντίστοιχα. Από ψηλά κατά την κατοχή, το 87 μπροστά στον δρόμο, του Γιακούπ πασά στο 89 πιο μέσα. Και οι μακρινές λήψεις του 87. Το 85 αριστερά, στο βάθος η καμινάδα από το κεραμοποιείο Αλατίνι, το 87 δεξιά και τα δύο απέναντι από του Χαμντί Μπέη