Λουτρά Ολύμπια 1932 και 1964

Από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου

1932

1932 – η είσοδος και το ταμείο. Δεξιά η είσοδος των ανδρών. Υποθέτω η είσοδος των γυναικών αριστερά. 1932 Το 1932 το κτίριο των λουτρών. 1964 1964 1964 – βυτίο για μεταφορά θαλάσσιου νερού από τη θάλασσα στο λουτρό. Μετά το 1964, πλέον και το ξενοδοχείο