Μέρος αεροφωτογραφίας του 1916, των εξοχών με τις επαύλεις Μαρόκκου

Μέρος αεροφωτογραφίας του 1916, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πάνω αριστερά η Οικία Χατζή Αγκιάχ, Τορνιβούκα. Κάτω δεξιά οι 2 επαύλεις Μαρόκκου, για τις οποίες μιλήσαμε εδώ: https://archive.saloni.ca/1462