Μέρος αεροφωτογραφίας του 1916, των εξοχών με τις επαύλεις Μαρόκκου

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948795658943401&id=204212503401724

Μέρος αεροφωτογραφίας του 1916, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πάνω αριστερά η Οικία Χατζή Αγκιάχ, Τορνιβούκα. Κάτω δεξιά οι 2 επαύλεις Μαρόκκου, για τις οποίες μιλήσαμε εδώ: https://archive.saloni.ca/1462